Vi kan DTP-översättning

0
september 28, 2015

stratcore bild loggo är en översättningsbrå i stockholm 2Stratcores http://www.stratcore.se/ flerspråkiga DTP-team har utförlig teknologisk expertis och typografisk erfarenhet inom tecken- och alfabetspråk.
Vi arbetar både med Windows- och Macintoshdatorer och vårt kontor är fullt utrustat med många olika flerspråkiga fonter och program för ordbehandling, webbsidor och grafik.

Våra stora möjligheter för behandling, tolkning och offentliggörande säkerställer att vi kan lämna projekt snabbt och i de former du behöver vilket minskar din marknadsföringstid.


Publiceringsverktyg och -format
Vi
kan erbjuda översättning och texttjänster i teknisk dokumentering designad för både internet- och tryckt publicering i SGML-, XML- och PDF-format. Programmen inbegriper Adobe FrameMaker, PageMaker, InDesign, Photoshop, Illustrator, QuarkXPress, Interleaf, CorelDraw och Microsoft Office.

Utöver det stöder vi de flesta vanliga designprogram på både PC- och Macintoshplattformar: FrameMaker, PageMaker, Quark Xpress, Corel Ventura, Illustrator, Freehand, PhotoShop etc.

Om ni vill att vi skall adaptera material så att det fungerar på ett annat språk ser vi till att originaldesignen bibehålls. Vi kan också transformera existerande design så att den passar med olika layoutförändringar på grund av variationer i språken, som t.ex. när det gäller språk som läses från höger till vänster, eller piktogram som används i kinesiskan.

 

Vad är en bra översättning

0
september 5, 2017

ÖversättningsbyråDet finns naturligtvis inget absolut svar på vad som är en ”bra” eller ”dålig” översättning. I någon mening, är en bra översättning en som kan göras för att den tillgängliga budgeten och samtidigt uppfyller sitt syfte.

Men det finns tillfällen när textkvalitet är den rådande faktorn: en välskriven, lättförståelig text kommer att spara dina kollegor tid och lämna dina kunder och affärspartners med ett positivt intryck. Här är några saker som jag föreslår att hålla utkik efter när man utvärderar kvaliteten på en text som har översatts till svenska. De är de typer av kriterier som en bra översättare ska väger in vid översättning av din text, och belysa några av de problem som ofta förekommer i mediokra översättningar. Några av dessa punkter kommer naturligtvis att gälla mer generellt för översättningar mellan olika språk:

Har översättningen ett formellt eller vetenskapligt klingande ordförråd? De ord som på svenska låter alltför vetenskapligt kan ofta vara direkta översättningar av ord från andra språk. Till exempel när ordet ”anomali” används ”fel” skulle det låta mer naturligt? Har översättningen nämner en ”lungsjukdom” när ”lungsjukdom” skulle låta mer naturligt för en allmän publik? Dessa är klassiska symtom på en översättning från ett språk som franska eller spanska, där den ”latinsk” ord är naturligt framställda, normal-klingande ord på dessa språk, men på engelska blir en vetenskaplig term lämplig endast för högt specialiserade målgrupper.

 

översättningen använder ord som är förståeliga, men inte riktigt stämmer. texten talar om ”social insättning” när ”social integration” skulle låta mer naturligt? texten talar om ”eventuella problem” i stället för ”potentiella problem”? Eller en persons ”administrativa situation” när ”administrativa ställning” skulle mer vanligt?

Är adjektiv eller beskrivande fraser som används där engelska skulle mer naturligt använder en förening? Till exempel, på engelska låter en fras som ”distans-åtkomliga enhet”, medan andra språk kan behöva använda en fras som bokstavligen betyder ”enhet som är tillgänglig på distans” eller ”enhet som att fjärråtkomst”.

På samma sätt är fraser som ”för” eller ”för” överutnyttjas där engelska skulle använda en förening. Över använda fraser som ”strategi av / för försäljning” i stället för ”säljstrategi” är klassiska tecken på en översättning från olika språk.

Är determiners (”den”, ”a”, ”din” …) som de skulle vara i idiomatisk engelska? Fraser som ”såg en ökad produktivitet” snarare än bara ”såg ökad produktivitet” antyder en alltför ordagrann översättning. Mer subtilt, antyder en fras som ”regler och villkor”, ”städer och städerna” snarare än ”villkoren”, ”städerna” en översättning från en som inte brukar låta två substantiv att dela samma ordet för ”den” (t.ex. franska), medan upprepa ordet ”the” är onaturligt på engelska.

Detta är ett område som översättningsbyrån Stratcore är experter på.

översättningen använder en berättande stil och retorik som låter naturligt på engelska? Vi har alla sett franska museum skyltar talar om för oss, till exempel att ”kungen kommer att dö under 1483”. Mer subtila tecken på en översättning inkluderar över-använda retoriska frågor (som, till exempel, verkar vanligare på spanska än engelska, där de kan göra din text låter alltför barnsligt). I en översättning till engelska, ska beslut också göras om, säg, användning av sammandragningar (”inte”, ”kan inte” vs ”inte”, ”kan inte”) eller preposition strandning (”Vem … till? ”vs” till vem (m) …? ”), som inte kan ha varit problem i källspråket. Har stilen antas ge intryck av att du vill ge till din publik?

I slutändan, den översatta texten ska helst ljuda som om det var den ursprunglig, skriven för att förmedla ditt budskap med stil och läsbarhet som du tänkt.

Översättare är också oumbärliga

0
oktober 6, 2015

TranslatorFrån tid till tid kan det vara läge att påpeka att vi översättare är precis lika oumbärliga som alla andra i en text-bokkedja, dvs lika viktiga som författarna, redigerarna, tryckarna och alla de andra.

Det gäller bara att visa det och det kan man inte göra genom undfallenhet. Följande hände mig nyligen och torde stämma till eftertanke: En ansedd reklambyrå kontaktade mig och bad mig att till tyska översätta ett prospekt om en stad som just nu befinner sig i ett betydande expansivt läge. En bagatell, sett i antal ord. Men påkostat och tjusigt.

Snyggt layoutad och full av fantastiska färgbilder och med en prydlig karta därtill. Ett kul jobb, med andra ord. Givetvis sa jag till min kontaktman på byrån att mitt namn som översättare skulle sättas ut och varför inte: reklambyråns namn fanns med, fotografens likaså, och för säkerhets skull hade man även nämnt vilka som levererat kartan.

När allt var tryckt och klart ringer min kontaktman till mig och säger att det tyvärr inte gick att få in översättarnamnet.
”Den här broschyren har ju också översatts till engelska och franska (tror f-n det eftersom det handlar om en presentation för turister som ska tryckas i stora upplagor, min anm.) och ingen av dom andra översättarna har sagt något om något namn.
http://www.oversattningsbyraer.n.nu/

Då hade det sett konstigt ut om bara ditt hade satts ut, tycker dom som bestämmer.” Visst, jag förstår. Men jag förstår inte vad som rör sig i skallen på översättarna som åtagit sig detta jobb utan att kräva att deras namn publiceras. Skäms de över sitt jobb? Inser de inte att de kan komma att behöva all den publicitet de kan få? Är de inte stolta över att få vara med om ett projekt som detta?
Summan av kardemumman är väldigt enkel: Om vi översättare ska ha en chans att höja vår status så sker detta inte bara genom att höja priserna. Det gäller att vara stolt över sitt skrå och se till att få
sitt namn utsatt. Bokförlagen och bokrecensenterna har börjat lära sig (fast det tog lång tid).

Nu är det dags att vi översättare också lär oss. I detta fallet har två översättare alltså saboterat för en tredje. Jag är nämligen stolt över mitt jobb. Jag vet att jag gör det bra och då vill jag också visa vem som gjorde det, även om det ”bara” gäller en broschyr. Det finns
för övrigt inte ”bara” i vårt jobb. Tycker man det ska man byta.

VI ÄR ÖVERSÄTTNING

0
september 20, 2015

https://cometconsular.com/wp-content/uploads/comet_logo.pngVi grundades på principen att företag som leder kulturen är mer framgångsrika än de som följer den.

Dagens generation av konsumenter delar ett kollektivt tänkesätt av kulturella upplevelser och värderingar-snarare än att identifiera via ytliga demografiska lådor. Vi tolkar de gemensamma värderingar och intressen i denna generation för ledande varumärken som vill ansluta med denna ovanligt skiftande, nätverk och kulturellt kunnig publik. Inspirerad av denna generation, våra idéer genljuder i kultur bortom enbart reklam.

Våra idéer tar många former, från TV-inslag till varumärkeslanseringar, produktutveckling till musikprogram, sociala kampanjer till nya plattformar-den röda tråden i vårt arbete är ett fast åtagande att omvälvande uppdrag som får kraftfulla affärsresultat för våra kunder.

Översättning är bron mellan sann konsumentinsikt och varumärkes aspiration.

Översättandets ädla konst

0
september 9, 2015

Denna sida vill befrämja läsarens både teoretiska kunskaper om och praktiska färdigheter i översättandets ädla konst, och den är avsedd att fungera både som lärobok för den som studerar till översättare och tolk och som handbok för den som redan utövar dylik verksamhet.

Utgående från sin tvärvetenskapliga grundsyn med de starkaste inslagen från översättningsvetenskap, (text)lingvistik, pragmatik, kontrastiv språkforskning, kontrastiv stillära (stylistiquecomparee), kulturforskning och kommunikationsteori kunde synsättet på sidan närmast karaktäriseras som en pragmatisk översättningsteori med utgångspunkten i de fyra grundaspekterna struktur, varietet, semantik och pragmatik, och som i mycket bygger på en kombination av betraktelsesätt kända från både tidigare och modern vetenskaplig forskning.

Översättningsforskningen har under hela sin existens lidit av onödig splittring och revirtänkande. I sin kamp för status som egen disciplin har man ibland även helt velat förneka språkforskningens betydelse i sammanhanget. Alla översättningsforskare sysslar inte med lingvistik och alla språkforskare sysslar inte heller med översättningsforskning, och det är så det skall vara i en tvärvetenskap.

Men hur vi än definierar själva översättandet, så startar jobbet ändå alltid med “input” på ett språk och resulterar i “output” på ett annat språk. Med tanke framför allt på översättarutbildning har jag därför även försökt ge impulser till “tankemodeller” för hur man som översättare kan hantera sitt verkliga arbetsredskap, själva språket. Vi borde även på den språkliga gräsrots- nivån kunna stödja våra studerande från starten i språk 1 ända fram till målet i språk 2. syftet med denna översikt är i själva verket just att påvisa behovet av en dylik mångsidig syn både på översättning och översättningsvetenskap.

 

French into English Translation and Interpretation

0
augusti 25, 2015

 

French Translation

Translation and interpretation are commonly used interchangeably, but there is a simple difference. Translation is the transferring of written text from one language into another. My experience extends from France to West Africa, giving me the ability to transfer cultural subtleties from one language into another. My obsessive attention to detail, organization and research skills prepare me to polish every document for whatever use it is intended. Having read extensively and written for degrees in both French and English, I have the ability to see the intent in the original and transfer it idiomatically without missing the details that are important to your documents:

 

 • Corporate statutes
 • Academic transcripts
 • Contracts
 • Legal documentation
 • Webpage content
 • Advertising materials

French into English Interpretation

While translation deals with written messages, interpretation is oral communication between multiple languages. As a consecutive or liaison interpreter, I come to the location you specify, prepared to listen attentively, take notes and relay messages for:

 

 • Business meetings
 • Dinners with clients
 • Small conferences
 • Informational tours
 • Bilingual conference calls
 • Other small gatherings

I also provide a professional yet caring service for French speakers traveling, working or living in the US commonly referred to as ”community interpretation.” I can accompany you to:

 

 • Doctors’ offices
 • Schools
 • Employment offices
 • Airports
 • Immigration services
 • And more

I am punctual, professional and friendly. There’s no better way to bridge a communication gap than with someone who will put everyone at ease. My familiarity with accents and comfort in various situations with all people enable me to ensure that everyone is understood.

Additional Language Services

Translation Editing

If you’ve had documents translated into English from another language and would like a final, comprehensive edit for grammar, formatting and style in American English, trust my experience and linguistic knowledge to make your translations read like originals.

English Editing

Sometimes original English content needs a clean-up before publication. I follow the Chicago Manual of Style but can easily adapt to the guide of your choice for conformity among all your publications.

French and English Transcription

Maybe you’ve received a video or audio message from a client, information for advertising or a human resources interview completed in French for your company. I can quickly provide a to-the-letter transcription of the French and provide the English translation. If you need a transcript of a recorded meeting or anything else in English, I can do that, too!

English Subtitling

For conferences you may show a video of your French colleagues and want to hear the French but allow participants to read the English in subtitles. Perhaps you want a bi-lingual ad without producing it twice in both French and English. Whatever your subtitling needs, I have the experience to transfer your audio into concise and, most importantly, accurate subtitles so everyone gets the message.

Use the links on the left to learn more about how I can make your international, cross-cultural communications effective and worry-free!

Köper du översättningar där priset är lägst?

0
juli 28, 2015

Då kan du lätt bli besviken…

För översättningar är inte som exempelvis kopieringspapper. Där har du en massfabricerad produkt med väl definierade egenskaper: 80 grams ohålat är 80 grams ohålat i stort sett oavsett leverantör.
Kvaliteten hos en översättning beror däremot helt och hållet på översättarens skicklighet och ett bra samarbete med beställaren. Likväl finns det företag som går ut och handlar översättningar som om det var fråga om några kartonger kopieringspapper där priset är allt.

Billigt blir dyrt

Men lågt pris och hög kvalitet är en mycket ovanlig kombination. Därför är risken stor att en prisbillig översättning har en del brister som kan få dina kunder att fundera över ett och annat. Det kan bli dyrt.
Seriösa översättare konkurrerar sällan med priset. Här gäller i stället dokumenterad kompetens, snabbhet, säker stil, punktliga leveranser och jämn, hög kvalitet. Kort sagt sådant som ofta ger beställaren mervärden som är långt större än prisskillnaden per ord, rad eller timme.

Ett långsiktigt och förtroendefullt samarbete mellan beställaren och en duktig översättare skapar ett läge där alla blir vinnare:

Du och dina kunder bland annat för att ditt företag och dina produkter/tjänster presenteras på ett sätt som skapar förtroende och minskar risken för dyrbara missförstånd.

Översättaren för att han eller hon lär känna dina produkter och för att du som beställare inser att ett optimalt förhållande mellan kvalitet och pris blir lönsamt i längden. Precis som när det gäller dina egna produkter.

En auktoriserad translator med många års erfarenhet som reklamskribent och journalist och med stor vana vid tekniska, merkantila, juridiska och medicinska texter bör vara en intressant partner för dig som vill ha väl utförda översättningar till rimlig kostnad. Utan fördyrande mellanhänder!
Som sagt, du är välkommen att testa oss…

Farmakologi

0
oktober 19, 2014

 

Vi utför arbete för några av de största namnen inom den farmakologiska branschen som alla kräver specialbehandling. vi har resurser och erfarenhet att effektivt hantera den här sortens krävande arbete, att översätta de texter som anförtrotts oss snabbt och noggrant.

På Stratcore är vi vana vid att tillhandahålla översättningar för produktetiketter, instruktioner, broschyrer, kliniska prövningar och många andra farmakologiska texter och vi använder bara de bästa översättarna med dokumenterad erfarenhet på det här området.

Det engagemang som våra professionella översättare har haft med den farmakologiska branschen är ovärderligt för att kunna tillhandahålla noggranna översättningar som är grundligt undersökta i enlighet med kundens krav.

Bank och Finansiella översättningar

0
oktober 19, 2014

Bank och Finans

Finansiella översättningar kräver noggrannhet, kännedom om ämnet och kunskap om speciella fackuttryck. vårat expertteam (inklusive ett internt finansiellt översättningsteam) är stolta över dessa egenskaper och samlar sina färdigheter på området och producerar översättningar av hög kvalitet för alla typer av finansiell text.

Vi översätter allt från långa rapporter med statistik och andra data till skatteblanketter, bankdokument, analytiska rapporter och årsredovisningar. Ni kan vara säkra på att vi har de erfarenheter och, resurser som krävs för att noggrant översätta dessa till era målspråk. Vi kan hantera alla sorters översättningar, oavsett hur komplicerade de är och skicka tillbaka dem inom överenskommen tidsram.

Vi har kontor i finansdistrikten i London, New York och Frankfurt och utför arbeten för många av världens ledanden finansinstitut och vi anser att vi är de ledande finansiella översättningsspecialisterna.

Våra mycket skickliga professionella översättare har både språk- och finansrelaterade kvalifikationer, stor praktisk erfarenhet och är vana vid att arbeta under det tryck som finansiella texter kräver.

Vår enorma projektportfölj avspeglar vår specialistkompetens inom finansiell översättning samt vår målmedvetna noggrannhet, kvalitet och service.

Copywriting och redigering

0
april 22, 2014

översättningsbolagFör övertygande, texter som vinner kunder samt förbättrar och främjar alla era verksamhetsområden, ta en titt på vår copywriting, korrekturläsnings- och redigeringstjänster, som särskilt utformats för att lägga fokus på och skärpa er verksamhets budskap.
Eftersom vi specialiserar oss på copywriting för företag kan vi erbjuda ett fullständigt utbud av tjänster, både för engångs- och regelbundna projekt. Vi tillhandahåller dessutom korrekturläsning och redigering för alla era existerande företagstexter.
Vår repertoar av copywriting är omfattande – alla texter som gör reklam för er verksamhet är vår specialitet! Det omfattar marknadsföringstexter, broschyrer, vanlig företagstext, direktreklam, flygblad, posters, kataloger, utställningsmaterial, handböcker, årsredovisningar, presentationer, målbeskrivningar, webbplatser och e-böcker.
Oavsett vad ni har för krav får vi era försäljnings- och marknadsföringsbudskap att skilja sig från konkurrenternas och vi ser till att de verkligen är övertygande